Közgyűlés 2011

A Danubius Nemzeti hajós Egylet 2011. május 13-án tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen résztvevő tagság elfogadta a 2010. évi gazdasági és szakmai beszámolót.

 

A 2011. évi gazdasági terv keretében Zarándy Pál gazdasági alelnök felvázolta egyletünk várakozásait az előttünk álló időszakra kiemelve a jövőben is rendkívül fontos finanszírozási kérdéseket, valamint az olyan 2010 során jelentkező megnövekedett tételeket, mint a klubház üzemeltetési díja vagy mederhasználati díj. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki és továbbra is kiemelte fontosságát az szja 1 százalék adományoknak és a társadalmi munkában végzett segítségnek a klub életében.

 

Vanczák Gergely szakmai alelnök 2011-re vonatozó szakmai terv előterjesztésben kiemelten fontos ügyként kezelte az aktív tagi létszám növelésének megvalósítását, mely fontos szerepet kell, hogy játsszon már középtávon is a versenyevezés finanszírozásában ugyanakkor a mindennapi működés középpontjába a tagságnak nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése kell, hogy kerüljön.

Az edző kérdéssel kapcsolatban tájékoztatta a tagságot, hogy 2011. május elejétől Buday Anna veszi át Forró Dezső feladatait a felnőtt csoportok edzésében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a csoportok önszerveződési jellegére nagy hangsúlyt kell fektetni és ezt a jovőben mindenképpen támogatni fogja a klub vezetése.

A nyár elején tapasztalat elvándorlási hullámmal kapcsolatban elmondta, hogy az események elindulásának okát megvizsgálta a klub vezetése és a következő években olyan légkör kialakítását célozza meg, mely meggátolja az ilyen és ehhez hasonló helyzetek kialakulását, több energiát fektetve az edzők és versenyzők felügyeletére, a közös edzések tartására és a megfelelő körülmények biztosítására.

 

A közgyűlés új tagokat választott az elnökségbe Zentkó László és Mátyásfalvi János személyében Rózsa Bálint és Czeiner László helyett. illetve a számvizsgáló bizottságba László Veronika és Horváth Réka személyében Erdős Marianne és Mátyásfalvi jános helyett.

 

A közgyűlés szavazott a 2011/2012-es tagdíjakról is:

 

Tagdíj/hó 

   7 500 Ft

6 hónapra előre fizetve, 2012. január 1-ig 

  42 000 Ft

12 hónapra előre fizetve, 2011. június 15-ig

   80 000 Ft

Pártolói tagdíj

     1 500 Ft

Jogi tagdíj

100 000 Ft

A részletes szolgáltatási díj jegyzéket a klub elnöksége saját hatáskörben állapítja meg.

DNHE elnöksége