Közgyűlés - 2014

Danubius Nemzeti Hajós Egylet
Meghívó

A Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2014. május  21-én 17:20 órakor tartja rendes évi közgyűlését a margitszigeti klubház emeleti helyiségében.

A Közgyűlés napirendje:

 1. Elnöki megnyitó - Denk András elnök
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 3. Beszámoló a DNHE 2013. évi tevékenységéről
  • szakmai beszámoló - Vanczák Gergely szakmai alelnök
  • gazdasági beszámoló (mérleg) - Kulifai Krisztina gazdasági alelnök
 4. A Közhasznúsági jelentés előterjesztése - Kulifai Krisztina gazdasági alelnök
 5. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója - Pakó Katalin
 6. A Fegyelmi Bizottság beszámolója - dr. Szántó Tibor/Raffaj Katalin
 7. Kérdések, kiegészítések, hozzászólások
 8. A beszámolók elfogadása
 9. Alapszabály módosítás, hozzászólások - dr. Domonkos Anna általános alelnök, dr. Hahn Fanni
 10. Az új alapszabály elfogadása
 11. Tisztségviselő választás lemondások miatt - Denk András elnök
 12. A 2013. év szakmai és költségvetési terve
  • szakmai terv - Vanczák Gergely szakmai alelnök
  • költségvetési terv, a tagdíj megállapítása - Kulifai Krisztina gazdasági alelnök
 13. Egyebek

Letölthető anyagok:

 1. DNHE közhasznúsági jelentés 2013 (pdf)
 2. Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

Amennyiben a 17:30 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor a 18:00 órakor kezdődő megismételt közgyűlés az Alapszabály vonatkozó pontja szerint a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.  A közgyűlés írásos anyagai 2014.05.16-tól tekinthetők meg a klubházban. Regisztráció 2014. május 21-én 17:00 órától a klubházban!

Budapest, 2014. május 6.


A tagság aktív részvételére számítva, sportbaráti üdvözlettel:         

Denk András
Elnök